Yatoo! Biuro Tłumaczeń

Jakość & Szybkość

sample image

CENNIK


Wymiar strony obliczeniowej

Wymiar strony obliczeniowej

 

Teksty standardowe - 1500 znaków

30 wierszy x 50 znaków; liczone są wszystkie litery, znaki przestankowe i inne widoczne znaki, oraz spacje między wyrazami uzasadnione budową zdania.

Teksty specjalistyczne techniczne, ekonomiczne, prawnicze i inne wąsko specjalistyczne - 1280 znaków

liczone są wszystkie litery, znaki przestankowe i inne widoczne znaki, oraz spacje między wyrazami uzasadnione budową zdania.

Tłumaczenia przysięgłe - 1125 znaków

25 wierszy po 45 znaków, liczone jak wyżej

UWAGA! Strona rozpoczęta liczona jest jako pełna

W wypadku zastosowania innego formatu przetłumaczonego tekstu do rozliczeń przyjmuje się strony obliczeniowe

 

 

Ceny za jedną stronę obliczeniową w PLN

 

 

Stawka podstawowa

Współczynniki zwiększające za:

Stawka podstawowa

język

angielski

 

Na język

polski

Ręczne pismo, drobny druk, poniżej 10 pkt., zła jakość tekstu

Tryb przyspieszony

6-10 stron dziennie, lub w terminie 2-4 dni;

 

Ekspres 11-15 stron dziennie, lub w terminie do 2 dni. Tłumaczenia przyjęte po godzinie 17 lub w dni wolne od pracy traktowane są jako ekspres

Superekspres powyżej 15 stron dziennie, lub wykonanie tłumaczenia w dniu zlecenia

Poszczególne strony zawierające tabele, rysunki, wykresy itp. wymagające opisu, nie dające się edytować itp.

Na język

obcy

30 zł

+25%

+30%

+50%

+100%

+ 50%

35 zł

 UWAGA: Wąsko specjalistyczne teksty: medyczne, techniczne, prawnicze itp. - 50 zł netto strona

NIE wyceniamy tekstów niestandardowych "przez telefon" - do rzetelnej wyceny niezbędne jest przejrzenie pliku lub dokumentów papierowych.
Jest to także w Państwa interesie - np. mogą istnieć podstawy do obniżenia stawki podstawowej.

Kopia tłumaczenia przysięgłego (kolejny egzemplarz na prawach oryginału): 50% ceny
Kopia tłumaczenia zwykłego (dodatkowy wydruk): 1 zł za 1 stronę

Dowóz i odbiór tekstu 2 zł za 1 km opłata minimalna 20 zł

Do cen doliczamy aktualnie obowiązujący podatek VAT – obecnie 23%

Każde wezwanie do zapłaty: 100 zł

Zapraszamy do miłej współpracy.
Wasz Zespół Yatoo!


Zaufaj wieloletniemu doświadczeniu.
Doskonałe usługi w najkrótszym czasie.

_________________
Kontakt:
M. Kajki 54
04-634 Warszawa
tel.: 22 815 33 71
tel. kom. 1: 883 993 711
tel. kom. 2: 883 993 611
e-mail: biuro@eryk.nazwa.pl
lub: office@eryk.nazwa.pl