Yatoo! Biuro Tłumaczeń

Jakość & Szybkość

sample image

Informacja

ZANIM ODDASZ DOKUMENTY DO TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁEGO PRZECZYTAJ:

• Zasady dotyczące wykonywania tłumaczenia przysięgłego uregulowane są Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 25 listopada 2004 roku.
• Tłumaczenia przysięgłe są dokumentami, w związku z tym nie wolno nanosić na nie żadnych zmian.
• Strona obliczeniowa tłumaczenia przysięgłego zawiera 1125 znaków (litery, cyfry, znaki przestankowe oraz spacje). Każda rozpoczęta strona tłumaczenia liczona jest jako pełna strona tłumaczenia.
• Za dodatkową opłatą przy wykonaniu tłumaczenia przysięgłego można sporządzić kopię, która funkcjonować będzie na prawach oryginału.
• Możemy również uwierzytelnić tłumaczenia wykonane przez zleceniodawcę.
• Przed dostarczeniem nam do tłumaczenia dyplomów (świadectw) ukończenia polskich szkół, lub nadanych polskich tytułów naukowych należy je zalegalizować do obrotu międzynarodowego.
- Legalizacji dyplomów (świadectw) szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich dokonują właściwe kuratoria oświaty (warszawskie: al. Jerozolimskie 32 tel.: 826 64 91) - za wyjątkiem szkół medycznych, których dyplomy legalizuje Ministerstwo Zdrowia (ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa tel.: (022) 634 96 00).
- Dyplomy ukończenia szkół wyższych legalizuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, dyplomy lekarskie Ministerstwo Zdrowia, dyplomy wyższych szkół artystycznych Ministerstwo Kultury (ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa, tel.: +48 (22) 421-01-00 fax: +48 (22) 826-91-48). Natomiast tytuły doktorskie legalizuje Polska Akademia Nauk (tel.: (+48 22) 656 64 34, 620 33 54, fax (+48 22) 624 85 93).
• Większość państw wymaga legalizacji tłumaczenia przysięgłego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Warszawa, ul. Tyniecka 15/17 w godzinach 9.00-13.00), a następnie przez przedstawicielstwo dyplomatyczne danego kraju.
• Nie wykonuje się tłumaczenia dowodów osobistych. Jeśli potrzebują Państwo udokumentować swoje miejsce zamieszkania do tłumaczenia należy dostarczyć zaświadczenie o zameldowaniu uzyskane we właściwym urzędzie meldunkowym.
• Jeżeli potrzebujecie Państwo tłumaczenia oświadczeń własnych, oświadczenie należy spisać w języku polskim, podpisać w obecności notariusza, a następnie dostarczyć do tłumaczenia przysięgłego wraz z klauzulą notarialną.
• Wszelkie umowy muszą być podpisane przed dostarczeniem do tłumaczenia przysięgłego przynajmniej przez jedną ze stron. W przeciwnym przypadku tłumaczenia będą wykonane jako tekst zwykły, a nie dokument. Tłumaczenia jednostronnie podpisanej umowy stanowią dokument, na którym nie można już dokonywać żadnych innych adnotacji (na przykład podpisywać przez drugą stronę umowy).
• Tłumaczenia przysięgłe tracą funkcję dokumentu również po dokonaniu zmian w dokumencie oryginalnym (w tym, który był tłumaczony).
• Jeśli potrzebują Państwo tłumaczenia przysięgłego należy przynieść nam dokument oryginalny najpóźniej w dniu odbioru tłumaczenia. W innym wypadku w tekście tłumaczenia znajdzie się adnotacja, iż tłumaczenia dokonano na podstawie kopii.
• Przed przystąpieniem do tłumaczenia proszę zapoznać się z naszym cennikiem.
• Warto też zapoznać się z treścią Regulaminu, który stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy Klientem a firmą Yatoo! BIURO TŁUMACZEŃ.

INFORMACJE OGÓLNE
Jeśli tylko to możliwe, prosimy przekazywać do tłumaczenia dokumenty w formie plików edytowalnych.
W przypadku skanowania plików, prosimy stosować wysoką jakość (rozdzielczość minimum 300 DPI i dobry kontrast).
W plikach MS OFFICE przesyłanych do tłumaczenia prosimy WYŁĄCZYĆ śledzenie zmian, i NIE pozostawiać nie zaakceptowanych/nie odrzuconych zmian.


Tryby tłumaczeń pisemnych:

- tryb zwykły – do 5 stron dziennie lub w terminie 5 dni roboczych i więcej;
- tryb przyspieszony (6-10 stron dziennie lub w terminie 2-4 dni roboczych);
- ekspres (11-15 stron dziennie lub w terminie do 2 dni roboczych);
- superekspres (powyżej 15 stron dziennie lub wykonanie tłumaczenia w dniu zlecenia);

Wszelkie uzasadnione reklamacje przyjmujemy w terminie 14 dni od daty wykonania tłumaczenia.

Zapraszamy do miłej współpracy.
Wasz Zespół Yatoo!

_________________
Kontakt:
M. Kajki 54
04-634 Warszawa
kom. 1: 883 993 711
kom. 2: 883 993 611
e-mail: biuro@yatoo.pl
pon. - pt. 9 - 17
awaryjnie 8 - 20 / 365 (no, prawie)